کد مطلب:296288 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:214

درباره ي اين جزوه


در تهيه و جمع آوري روايات حديث كساء از رساله ي عالم جليل القدر علامه سيد مرتضي عسكري- دام ظله- در همين زمينه تحت عنوان حديث كساء في كتب مدرسة الخلفاء و مدرسة اهل البيت عليهم السلام استفاده شد. اين رساله در دو بخش تنظيم گرديده كه بخش اول مربوط به روايات اهل سنت و بخش دوم مربوط به روايات شيعه است. بخش اول اين رساله توسط دانشمند گرامي جناب حجه الاسلام و المسلمين حاج شيخ عزيز اللَّه عطاردي قوچاني ترجمه شده كه ما همان را با ويرايش كامل آورديم و برخي از پاورقيها را كه مربوط به ايشان بود با ذكر (عطاردي) مشخص نموديم. بخش دوم را كه مربوط به احاديث شيعه بود نيز ترجمه كرديم و كيفيت آن را در آغاز همان بخش بيان داشته ايم.

بايد دانست كه روايات در باب حديث كساء منحصر به اين


چند روايت نيست، مرحوم سيد هاشم بحراني در كتاب غاية المرام مجموعاً 75 روايت آورده كه 41 روايت آن از اهل سنت و 34 روايت آن از شيعه است و همه را با ذكر سند و نام كتابهاي فريقين نقل نموده است.

روايات مورد تحيق در رساله مذكور همگي حاكي از اين است كه آيه تطهير در خانه ام سلمه نازل شده است. ولي طبق شرحي كه ارائه گرديد، متن روايتي را كه بيان مي دارد نزول آيه در خانه ي حضرت زهرا عليهماالسلام بوده و خواندن آن در مجالس مرسوم است، با ترجمه ي آن آورده ايم.

در خاتمه دست تضرع به پيشگاه حضرت حق برمي داريم وعاجزانه التماس مي كنيم كه همه ي بانيان تهيه ي اين جزوه و تمامي كساني را كه از آن بهره مي برند در زمره ي دوستان مخلص و شيعيان پاك خاندان رسالت درآورد و اندوهها، گرفتاريها و مشكلات فردي و اجتماعي اين طايفه را خصوصا و مشكلات همه مسلمانان جهان را عموما به بركت حقانيت اهل بيت عليهماالسلام برطرف سازد و پرچم برافراشته و پرافتخار تشيع را با تعجيل در فرج بازمانده ي اين خاندان عصمت و طهارت حضرت بقية اللَّه الاعظم- ارواحنا له الفداء- بر بسيط عالم به اهتزاز درآورد. آمين.

حسين استاد ولي

ايام فاطميه 31/ 6/ 1376-1418