کد مطلب:296294 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:209

موقعيت اهل بيت هنگام نزول آيه


امّ سلمه گويد: اين آيه در منزل من فرود آمد و من در خانه نشسته بودم. [1] .

و نيز گويد: [2] اهل بيت پيرامون حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم بر


روي فرشي جمع شدند و نبي اكرم عبايي را كه بر دوش داشت بر سر آنها كشيد و عرضه داشت: «اينان اهل بيت منند، پليدي ها را از آنها دور كن و آنان را پاك و پاكيزه قرار ده.». اين آيه در هنگامي كه همگي روي فرش اجتماع كرده بودند فرود آمد، من گفتم: يا رسول اللَّه، من هم از اهل بيت مي باشم؟ به خدا سوگند نفرمود: آري، بلكه فرمود: تو عاقبت به خير هستي.


[1] تفسير طبري 7:22.

[2] تفسير طبري 7:22.