کد مطلب:296296 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:218

تفسير آيه در اقوال ديگران


ابن عبّاس [1] گويد: حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: خداوند متعال مخلوقات خود را دو قسمت كرد و مرا در بهترين آن


قرار داد... بعد از آن قبائل را در خاندانهاي مختلف نهاد و مرا در بهترين آن خاندانها قرار داد، و همين است كه خداوند فرمود: اِنَّما يُريدُ اللَّهُ... پس من و اهل بيتم از گناه و آلودگيها پاك و منزه هستيم. [2] .

ضحّاك بن مزاحم [3] گويد: رسول اكرم صلي اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: ما خانداني هستيم كه خداوند آنان را پاك و منزه قرار داده؛ ما از درخت نبوت آفريده شده ايم، و ما جايگاه رسالت، محل رفت و آمد فرشتگان، خانه ي رحمت و سرچشمه ي علم و دانشيم. [4] .

ابوسعيد خدري گويد: اين آيه درباره ي رسول اكرم و علي [و فاطمه] و حسن و حسين عليه السلام فرود آمد. [5] .


در روايات سابق گذشت كه حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم چگونه اين آيه را شرح و تفسير فرمودند، و در گفتار و كردار خود موضوع را روشن كردند.

از زيد بن ارقم [6] .

ابوسعيد خدري گويد: اهل بيت آن كساني هستند كه خداوند رجس و پليدي را از آنها زدوده و آنان را پاك و پاكيزه قرار داده است. سپس آنان را با انگشتان دست خود شمرد و گفت: پنج تن مي باشند: رسول خدا، علي، فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام. [7] .


قتاده [8] در تفسير اين آيه گفته است: آنان اهل بيتي هستند كه خداوند آنها را از هر بدي منزه ساخته و به رحمت خود مخصوص گردانيده است. [9] .

طبري در تفسير اين آيه گويد: يعني اين است و جز اين نيست كه خداوند اراده فرموده كه بدي و زشتي را از شما برطرف كند اي خاندان محمد، و شما را از هر آلودگي و گناهي كه در ميان گنهكاران رواج دارد پاكيزه گرداند. [10] .


[1] عبداللَّه بن عباس پسر عموي حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم است كه در سال سوم قبل از هجرت متولد شد و در سال 86 در طائف درگذشت. براي اطلاع از حالاتش اسدالغابة.

[2] درّالمنثور 199:5.

[3] ابوالقاسم يا ابومحمد ضحاك بن مزاحم هلالي، ابن حجر در تهذيب التهذيب گفته: وي در نقل حديث راستگو است و اخبار زيادي را به طور ارسال (بدون ذكر سند) نقل كرده است. ضحاك از طبقه ي پنجم به شمار رفته و بعد از سال 100 درگذشته است.

[4] درّ المنثور 199:5.

[5] مشكل الآثار 332:1.

[6] زيد بن ارقم انصاري خزرجي است كه حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم براي صغر سنش نپذيرفت وي در جنگ احد شركت كند و ليكن در ساير غزوات در ركاب آن حضرت حاضر بود. وي در جنگ صفين از ياران علي عليه السلام بود، و بعد از شهادت امام حسين عليه السلام در كوفه درگذشت. شرح حالش در اسدالغابة 99:2 ذكر شده است.

[7] مجمع الزوائد 165:9. تاريخ ابن عساكر 16:1:5 أ.

[8] قتاده نام چهار نفر مي باشد: سدوسي، رهاوي، قيسي، انصاري، و همه ي آنها ثقه هستند (و معلوم نيست در اينجا كدام يك از آنها مي باشند). براي شرح حال آنها تهذيب التهذيب.

[9] تفسير طبري 5:22، درالمنثور 199:5.

[10] تفسير طبري 5:22.