کد مطلب:296297 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:204

رفتار حضرت رسول پس از نزول آيه


الف- ابوبرزه [1] با نبي اكرم مدت هفده ماه نماز گزاردم، هر گاه از منزلش بيرون مي شد در خانه ي فاطمه عليهماالسلام مي رفت و مي فرمود: الصَّلوةُ عليكم (درود بر شما): اَنَّما يُريدُ اللَّهُ... [2] .


ب- ابن عباس گويد: حضرت رسول را در مدت نه ماه مشاهده مي كردم كه هر روز وقت نماز در خانه ي علي مي رفت و مي فرمود: السّلامُ عليكم و رحمة اللَّه و بركاته أهلَ البَيْتِ اِنَّما يُريدُ...

و روزي پنج بار اين عمل را تكرار مي فرمود. [3] .

ج- انس بن مالك [4] .

گويد: حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم مدت شش ماه هنگام نماز صبح از در خانه ي حضرت زهرا عليهاالسلام عبور مي كرد و مي فرمود: اي اهل بيت، هنگام نماز است، و بعد مي فرمود: اَنَّما يُريدُ اللَّهُ... [5] .

د- ابوالحمراء [6] گويد: من در مدينه مشاهده كردم كه حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم در مدت هشت ماه هيچ گاه براي نماز صبح از منزل بيرون نمي شدند جز آنكه در خانه ي علي مي رفتند.


و دست خود را به دو طرف در مي گذاشتند و مي فرمودند: نماز! نماز! اِنَّما يُريدُ اللَّهُ...

در يك روايت شش ماه و در روايت ديگري هفت ماه، در روايت سوم هشت ماه، و در روايت چهارم نه ماه ذكر شده است. [7] .

ه- از ابوسعيد خدري با اختلافي در الفاظ روايت كرده اند كه حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم مدت چهل روز هنگام صبح در خانه فاطمه مي آمد و مي فرمود: سلام و رحمت و بركات خدا بر شما اهل بيت، اينك وقت نماز فرارسيده- خدا شما را رحمت كند- اِنَّما يُريدُ اللَّهُ.... من در حال جنگ هستم با كسي كه شما با او در جنگيد، و در حال صلح هستم با كسي كه شما با او در صلح و صفا باشيد. [8] .


[1] ابوبرزه ي اسلمي را از اصحاب به شمار آورده اند، و در سال 60 يا 64 در كوفه درگذشته است. شرح حال او در اسدالغابة 164:5 آمده.

[2] مجمع الزوائد 169:9. و شايد هفده ماه غلط نسخه برداران بوده و هفت ماه درست باشد.

[3] درالمنثور 199:5.

[4] انس بن مالك انصاري خزرجي، روايت شده كه وي مدت ده سال خدمتكار حضرت رسول اكرم صلي اللَّه عليه و آله و سلم بوده است. وي در بصره بعد از سال 90 در گذشت. براي شرح حال او اسدالغابة.

[5] مستدرك حاكم 158:3، اسدالغابة 521:5، مسند احمد 258:3، تفسير طبري 5:22، تفسير ابن كثير 483:3، درالمنثور 199:5، مسند طيالسي 274:8 (يك ماه)، صحيح ترمذي 85:12، كنز العمال 103:7، جامع الاصول 101:10 حديث 6691، تيسير الوصول 297:3.

[6] ابوالحمراء، غلام رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله و سلم است. گويند: نامش هلال بن حارث يا هلال بن ظفر بوده. اسدالغابة 174:5، تهذيب 78:12.

[7] استيعاب 598:2 و 637:5، تفسير طبري و ابن كثير و درالمنثور در ذيل آيه، اسدالغابة 174:5، مجع الزوائد 121:9 و 168، مشكل الآثار 338:1.

[8] مجمع الزوائد 169:9، درالمنثور 199:5.