کد مطلب:296303 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:224

رفتار حضرت رسول پس از نزول آيه


1) عين روايتي كه از ابوسعيد خدري نقل شد (ص 54) در مدارك زير آمده است. [1] .

2) عين روايتي كه از ابوالحمراء نقل شد (ص 53 و 54) در مدارك زير آمده است. [2] .


3) حارث از علي عليه السلام نقل نموده كه رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله و سلم هر روز صبح (هنگام نماز) نزد ما مي آمد و مي فرمود: نماز! خدا شما را رحمت كند، اِنَّما يُريدُ اللَّهُ... [3] .

4) امام باقر عليه السلام از پدر خود امام سجاد عليه السلام در تفسير آيه ي وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها (132) [4] (خانواده ي خود را به نماز امر كن و بر آن سخت صابر باش) روايت كرده كه فرمود: درباره ي علي و فاطمه و حسن و حسين نازل شد. رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله و سلم هنگام هر سحر در خانه ي فاطمه مي آمد و مي فرمود: سلام بر شما اهل بيت و رحمت و بركات خدا بر شما باد، نماز! خدا شما را رحمت كند، اِنَّما يُريدُ اللَّهُ... [5] .

5) و نيز علي بن ابراهيم قمي در تفسير آيه ي فوق گويد: خداوند به پيامبر صلي اللَّه عليه و آله و سلم دستور داد تا اهل بيت خود را به اين كار مخصوص گرداند تا مردم بدانند كه خاندان محمد صلي اللَّه عليه و آله و سلم را نزد خداوند منزلت خاصي است كه ساير مردم از آن برخوردار نيستند؛ زيرا خاندان پيامبر را در يك خطاب كلي با همه ي مردم امر به نماز فرموده و سپس به طور خصوصي هم مورد خطاب


قرار داده است. [6] .

و پس از نزول اين آيه رسول خدا هر روز صبح هنگام نماز به در خانه ي آنها مي آمد و سلام مي كرد و آنان پاسخ مي دادند و پيامبر چهار چوب در را مي گرفت و نماز را به آنان يادآوري مي كرد و آن گاه آيه ي تطهير را قرائت مي فرمود. و تا حضرت حيات داشت و در مدينه بود اين كار را تكرار مي كرد... [7] .

علامه ي مجلسي رحمه اللَّه گويد: ابن عقده اين حديث را از طرق بسياري از اهل بيت عليهم السلام و ديگران مانند ابوبرزه و ابورافع روايت كرده است. [8] .

6) امام صادق از پدرش و او از پدرانش عليهم السلام روايت كرده كه فرمود: پيامبر صلي اللَّه عليه و آله و سلم هر روز صبح هنگام طلوع فجر بر در خانه ي علي و فاطمه عليهماالسلام مي ايستاد و مي فرمود: «سپاس خداي احسان كننده ي نيكوكار نعمت بخش فضل دهنده را، خدايي كه كارهاي شايسته به نعمت او كامل شود، شنونده اي ستايش ما را بر نعمت و نيكيهايي كه پروردگارمان در حق ما روا داشته شنيد، از آتش به خدا پناه مي بريم، از صبح و شب آتش به


خداوند پناه مي بريم، نماز اي اهل بيت! اِنَّما يُريدُ اللَّهُ.... [9] .


[1] تفسير فرات:122، بحارالانوار 35: 208.

[2] تفسير فرات:123 و 124، بحارالانوار 214:35، امالي طوسي 257:1، كشف الحق، علامه ي حلي 88:1، العمده، ابن بطريق:23-16.

[3] امالي مفيد: 188، امالي طوسي: 55، بحارالانوار 208:35.

[4] طه.

[5] كنز جامع الفوائد:161 و 162 و 168، بحارالانوار 220:25.

[6] تفسير قمي:530. و اين سخن از امام باقر عليه السلام نيز روايت شده است بحارالانوار 212:25، مجمع البيان 37:7.

[7] بحار الانوار 35: 207 (به طور تخليص آورديم).

[8] بحارالانوار 212:25.

[9] بحار الانوار 36:37، و نيز تفسير فرات:126، و تفسير فخر رازي (از اهل سنت) ذيل همين آيه.