کد مطلب:304359 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:181

تقديم
اِنّا لَأُمراءِ الْكَلامِ، وَ فِينا تَنَشِّبَتْ عُرُوقُهُ، وَ عَلَيْنا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ.

ما قلمروِ سخن را اميرانيم، نهالهايش در وجود ما ريشه دوانيده، شاخه هاي پر بارش را بر سر ما تنيده است.

امام علي(ع)

سلام، به فاطمه؛ «صِدِّيقه شهيده»(س)

به نماز و نياز او

به ناگفته هاي راز او

به مزار بي نشان او

به نام دلرباي او؛ يادآورِ خوب ترينِ خوبيها، زيباترينِ زيباييها

تقديم به دخترم فاطمه؛ بدان اميد كه به راه او رود و محبت او را پاس دارد.