کد مطلب:304420 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:115

حكمت روزه
وَ الصِّيامَ تَثْبِيتاً لِلْاِخْلاصِ؛ و براي استوار كردن اخلاص، روزه را [مقرّر كرده است]. همان گونه كه نماز و زكات، داراي حكمت بسيار والايي است، روزه نيز تيرگي ها و ناخالصي هاي نفس را بر اثر نخوردن و نياشاميدن و انجام ندادنها، چون گوهري ناخالص مي گدازد و خالص و ناب مي گرداند و فضاي جان، با دوري گزيدن از آنچه فرآورده طبيعتِ تاريك است، روشن مي شود و آدمي را در جاذبه كمال، قرار مي دهد و چون بدون ريا و كمترين خودنمايي و نيّتِ غيرالهي انجام مي گيرد، مايه استحكامِ اخلاص مي گردد.