کد مطلب:304428 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:124

پيوند با خويشان
وَصِلَةَ الْاَرْحامِ مَنْماةً لِلْعَدةَدَ؛ و براي بقاي نسل، حفظ پيوند خويشان را [قرار داد]. از جمله نتايج صله رحم، فزوني شمار خويشاوندان انسان است؛ زيرا صله رحم و پيوند با خويشان، باعث رو به راه شدن زندگي آنان است. بنابر نقلِ «احتجاج» طبرسي: «وَ صِلَةُ الْاَرْحامِ مَنْساةٌ لِلْعُمْرِ وَ مَنْماةٌ للعدد»؛ يعني خداوند، حفظ پيوند خويشان را براي دراز زيستن و تأخير در اجل و بقاي نسل، قرار داده است از رسول خدا(ص) روايت شده است:

صِلَةُ الرَّحِمْ تَعْمُرُ الدّيارَ وَ تَزيدُ في الْاَعْمارِ وَ اِنْ كانَ اَهْلُها غَيْرَ اَخْيارٍ. [1] حفظ پيوند با خويشاوندان، شهرها را آباد مي كند و عمرها را مي افزايد؛ اگرچه اهل آن شهرها از نيكوكاران نباشند.

امام صادق(ع) نيز مي فرمايد:

صِلَةُ الْاَرحامِ تُحَسِّنُ الْخَلْقَ وَ تُسْمِحُ الْكَفَّ وَ تُطَيِّبُ النَّفْسَ وَ تَزيدُ فِي الرِّزْقِ وَ تُنْسِي ء الْاَجَلَ. [2] حفظ پيوند به خويشاوندان، موجب نيكي اخلاق آدمي مي گردد و دست او را در بخشش، باز مي كند و مايه پاكدلي است، و صفاي روح مي آورد، و روزي را فراوان مي كند، و مرگ را به تأخير مي اندازد.


[1] بحارالأنوار، ج 74، ص 94.

[2] ميزان الحكمة، ج 4، ص 84.