کد مطلب:304457 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:119

افشاگري فاطمه
بانوي اكرم اسلام فاطمه(س) نخستين كسي بود كه از وجود اين تشكل ها و سازش هاي پنهاني، و تباني «صدّيق»، «فاروق» و «ابوعبيده» - كه بعدها در پرتو همين مناسبات گروهي لقب امين يافت! و امّا اَجَل شتابناك زندگي او را به پايان برد و آرزوهايش را تباه كرد - و ديگر ياران شان، پرده برداشت. و آن ها را به توطئه اي سياسي متّهم كرد. و پس از وي هم عصران او از او پيروي كردند. در سخنراني «مسجد» با خليفه و ياران اش و مسلمانان فرمود:

[آن گاه كه علي(ع) از نبردي به نبردي ديگر پا مي گذاشت] شما در آسايش و راحتي به زندگي مشغول و غرق در امنيت و شادي به انتظار نزولِ حادثه و بلا بر ما (كشته شدن علي) بوديد، و اخبار شكست و پيروزي را دنبال مي كرديد.

فاطمه(س) با اين سخن، حزب حاكم را به ارتكاب توطئه اي بزرگ متهم و محكوم كرد. توطئه براي كسب قدرت، اتخاذ تدابير لازم و طرح پروژه اي حساب شده و دقيق، براي اجراي اين توطئه وحشتناك براي دست يابي به قدرت، و در كمين فرصت بودن براي بركنار ساختن خاندان پيامبر(ص) از قلمرو قدرت و دور كردن آنان از وصيّت و نصّ پيامبر(ص). و در راستاي همين افشاگري آگاهانه اش از اين توطئه است كه، زنان مهاجر و انصار را نيز آگاه مي كند، تا حجّت را بر زنان شان نيز تمام كند. براي همين فرمود: واي بر اين ها، كه در سقيفه گِرد آمدند و توطئه كردند، مي بينيد چگونه و با چه ترفندي «خلافت» را از مدار اصلي خود به در بردند، از بنيان هاي رسالت و پايه هاي نبوّت و هدايت امّت، و فرودگاه روح الامين، (جبرئيل)، دور كردند، و كسي را كه داناي دين و آگاه به امور دنياست وانهادند؟! و خسارت بزرگي را پذيرفتند.