کد مطلب:320155 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:420

اديان الهي مصدق يكديگرند
با توجه به مقدمه اول و با توجه به تاريخ انبياء روشن مي گردد كه اديان الاهي در طول اعصار همواره با تصديق ديانت پيشين آمده اند. به كلام ديگر پيامبر جديد همواره ديانت الهي پيش از خود را در دوره زماني آن صحيح، كامل و خالي از هرگونه كژي و ناراستي دانسته است.در اين زمينه قرآن مي فرمايد:

وَ قَفَّيْنا عَلي آثارِهِمْ بِعيسَي ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَيْناهُ الْإِنْجيلَ فيهِ هُديً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُديً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقينَ [1] .

و از پي آنها عيسي پسر مريم را فرستاديم كه تصديق كننده توراتي بود كه پيش از او فرستاده بوديم و انجيل را كه تصديق كننده تورات پيش از او بود به او داديم كه در آن هدايت و روشنايي بود و براي پرهيزگاران هدايت و موعظه اي.

وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْه ... [2] .

و اين كتاب را به راستي بر تو نازل كرديم تصديق كننده و حاكم بر كتابهايي است كه پيش از آن بوده اند...


[1] قرآن كريم، مائده46.

[2] قرآن كريم،مائده48.