کد مطلب:320157 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:457

ماجراي آدم
در سه جاي قرآن كريم به ماجراي حضرت آدم(ع) در بهشت اشاره گرديده است: