کد مطلب:326143 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:161

فراگيري فتنه
در همان ايام، عده اي از بابيان به سركردگي زني به نام زرين تاج (طاهره، قرةالعين)، ملا محمد تقي قزويني، عالم بزرگ آن دوران را به خاطر مخالفت با شيخيان و بابيان، به قتل مي رسانند و به اين ترتيب نخستين فتنه ي خونين را در بابيت پي مي ريزند. در ضمن گفتني است كه اين عالم بزرگ عموي زرين تاج بود [1] .

سيد باب در سال 1260 هجري قمري ادعاي بابيت كرده بود و اين ادعا تا سال 1264 هم چنان ادامه داشت [2] در همين سال، گروهي از بابيان در دشت خوش آب و هوايي نزديك شاهرود به نام «بدشت» گرد آمدند تا تكليف خود را روش سازند. كارگران اصلي و ميزبان اين گردهمايي، يكي از بابيان جوان به نام ميرزا حسين علي نوري مازندراني بود. ديگر سران اين جمع، همان زرين تاج و محمد علي بارفروشي بودند. آنان پس از مدتي گفت وگو، به اين نتيجه رسيدند كه دوران اسلام به سر آمده است و
بايد نسخ آيين اسلام را اعلان كنند. به علاوه در همان جا «قرةالعين» را «طاهره» حسين علي را «بهاء الله» و محمد علي را «قدوس» لقب دادند و ماجراهاي ننگين ديگري را پديد آوردند كه موجب بدنامي آنان گرديد به گونه اي كه ملا حسين بشرويي، همان نخستين مومن به باب، پس از شنيدن داستان بدشت، گفت: اگر من در بدشت بودم اصحاب آنجا را با شمشير كيفر مي كردم [3] .

در همان ايامي كه ماجراي بدشت به وقوع پيوست، باب دعوي تازه اي ساز كرد و مدعي شد كه:

... انني أنا القائم الحق الذي أنتم بظهوره توعدون

من همان قائم حقي هستم كه شما به ظهورش وعده داده شده ايد [4] .

البته چندي بعد باب پا را فراتر نهاد و دعوي نبوت كرد و دين تازه و كتاب تازه اي به نام «بيان» آورد [5] و در اواخر عمر در «لوح هيكل الدين» پرده را بالاتر زد و دعوي خدايي كرد! [6] .

[1] صفحات 106 و 107 كشف الغطاء و صفحه 324 و 389 بخش سوم تاريخ ظهور الحق و صفحه 120 الكواكب الدرية جلد يكم. اين كتاب را شخصي به نام عبدالحسين آيتي ملقب به آواره - از مبلغان و نويسندگان نامي بهايي - به دستور عباس افندي نوشته است. البته او بعدها از بهائيت برگشت و عليه آنان كتاب كشف الحيل را نوشت.

[2] رحيق مختوم جلد 1 صفحه 581 تا 585.

[3] تاريخ ظهور الحق صفحه 110.

[4] پاورقي تاريخ ظهور الحق صفحه 173. و جزء هفتم مائده آسماني نوشته اشراق خاوري صفحه 231 و 232.

[5] بيان عربي و بيان فارسي نام دو كتاب تشريعي باب است.

[6] لوح هيكل الدين: ان عليا قبل نبيل ذات الله و كينو نيته.