کد مطلب:326145 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:148

فرجام شوم
هنگامي كه باب اعدام مي شود، قنسول روسيه تزاري در تبريز، بر سر جنازه ي او حاضر مي شود و در آن جا اشك تمساح مي ريزد و فرداي آن روز با نقاشي چيره دست مي آيد و از جنازه ي باب تصويربرداري مي كند [1] .

حاج احمد ميلاني بابي كه مي گويند جسد باب را در كارخانه ي حريربافيش پنهان مي كند، از افرادي است كه تحت حمايت دولت روسيه تزاري به سر مي برده است. اين ها، از نظر مسلمانان آن زمان، نشانه هاي آشكار دست داشتن دولت روسيه ي تزاري در اين فتنه ي ملي بوده است.

[1] الكواكب الدرية جلد يكم صفحه 233 و 248 و 249.