کد مطلب:369323 شنبه 16 بهمن 1395 آمار بازدید:1449

مشخصات کتاب
 عنوان و نام پدیدآور: دانستنیهای صحیفه سجادیه/ مولف مصطفی اسرار، ۱۳۳۴.

‏مشخصات نشر: اراک: راه کمال؛ تهران: محیا، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری: ص ۲۷۲

‏شابک: 964-96869-0-8

‏وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلی

‏یادداشت: این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است

‏یادداشت: فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا

‏یادداشت: کتابنامه: ص. ۲۷۲

‏عنوان دیگر: صحیفه سجادیه. شرح

‏موضوع: علی بن حسین (ع)، امام چهارم، ۹۴ - ۳۸ق. صحیفه سجادیه -- نقد و تفسیر

‏موضوع: دعاها

‏شناسه افزوده: علی بن حسین (ع)، امام چهارم، ۹۴ - ۳۸ق. صحیفه سجادیه. شرح

‏رده بندی کنگره: BP۲۶۷/۱/ع‌۸ص‌۳۰۴۲۲۲ ۱۳۸۵

‏رده بندی دیویی: ۲۹۷/۷۷۲

‏شماره کتابشناسی ملی: م‌۸۵-۴۶۵