کد مطلب:369375 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:153

در بیان توبه و بازگشت به سوی خدا
 عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام فی ذکر التوبه و طلبها، از دعاهای امام (ع) در بیان توبه و بازگشت به سوی خداست.

محتوای دعا

پیش از این نیز در بعضی دعاهای گذشته، امام (ع) به مساله‌ی «توبه» اشاره کرده و شیوه درخواست توفیق بازگشت و توبه را بیان داشتند.

در این دعا امام (ع) ابتدا به مدح و ثنای الهی پرداخته و به موضوعاتی درباره‌ی خداوند خالق هستی اشاره می‌فرماید که عبارتند از:

1- همه انسانها از بیان وصف او عاجزند.

2- او امید همه‌ی امیدواران است.

3- او پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌سازد.

4- او منتهای ترس عبادت کنندگان است.

5- او منتهای بیم پرهیزکاران است.

و سپس در فراز دیگری از دعا به ما می‌آموزد که این درخواستها را از خداوند داشته باشیم:

1- و القنی بمغفرتک، و به آمرزش خود به من رو آور.

2- و ارفعنی عن مصارع الذنوب، و مرا از لغزشگاههای گناه حفظ فرما.

[صفحه 144]

3- و استرنی بسترک، و مرا در پرده‌ی (رحمت) خود بپوشان (بیامرز).

4- و ثبت فی طاعتک نیتی، و نیت مرا در فرمانبری و اطاعتت پابرجا گردان.

5- و احکم فی عبادتک بصیرتی، و بینایی و بصیرتم را در بندگیت استوار فرما.

6- و وفقنی من الاعمال لما تغسل به دنس الخطایا عنی، و مرا توفیق ده به کارهایی که به وسیله‌ی آن چرکی (آثار) گناهان را از من بشویی.

7- و توفنی علی ملتک و مله نبیک محمد علیه‌السلام اذ توفیتنی، و هنگام مرگ مرا بر دین خود و آئین پیامبرت محمد (ص) بمیران.

آنگاه به تشریح توبه که «ندامت و پشیمانی» از «شرک و معصیت و گناه» است پرداخته می‌فرماید:

اللهم ان یکن الندم توبه الیک فانا اندم النادمین، و ان یکن الترک لمعصیتک انابه فانا اول المنیبین.

خدایا اگر پشیمانی به سوی تو، توبه است، پس من پشیمان‌ترین پشیمانهایم، و اگر بجا نیاوردن گناه، توبه و بازگشت (به سوی تو) است پس من نخستین توبه کنندگانم.

در مجموع این دعا از بخشهای زیر تشکیل می‌شود:

1- مدح و ستایش ذات مقدس الهی.

2- تشریح و بیان ضعف و ناتوانی و عرض تقصیر و گناه بندگان به پیشگاه خداوند.

3- اقرار به گناه و معصیت در پیشگاه خداوند.

[صفحه 145]

4- بیان موقعیت توبه و توبه کنندگان و حالات تائب (توبه کننده).

5- امید به بخشش الهی و حسن‌ظن به خداوند.

6- درخواست بخشش و توفیق توبه و محو گناهان.

7- درخواست حرکت بر اساس تعالیم و دستورات خداوند و رسیدن به سعادت ابدی.

[صفحه 146]