کد مطلب:369377 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:166

در استخاره و درخواست خیر و نیکی از خداوند
 عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام فی الاستخاره، از دعاهای امام (ع) در استخاره و درخواست خیر و نیکی از خداوند است.

«استخاره» به معنی طلب خیر و نیکی از خداوند است. و درباره‌ی انجام آن روایات متعددی وجود دارد. و به شیوه‌های گوناگون انجام می‌گیرد. مثل استخاره با قرآن مجید و استخاره با تسبیح و نیز به وسیله‌ی نوشتن کلماتی بر کاغذ در زمینه انجام و عدم انجام کاری و برداشتن یکی از آنها، و پیش از استخاره نیز، جهت آمادگی، خواندن نمازها و دعاهایی سفارش شده است. و اینکه در مورد چه اموری می‌شود استخاره کرد در اموری که انجام آن روا باشد می‌شود استخاره کرد. و در مورد واجبات و محرمات استخاره جایز نیست. مثلا کسی استخاره کند که نماز واجب را بخواند یا نه و یا اینکه استخاره کند، که روزه واجب خود را باطل کند، که در این امور استخاره صحیح نیست.

«استخاره» از نظر روانی به انسان آرامش می‌دهد، معمولا اگر انسان در مورد کاری دچار سرگردانی شود و سپس آن را انجام بدهد بعد از انجام آن یا در حین انجام، همواره دلهره دارد که نکند اشتباه کرده باشد، و با خود می‌گوید اگر انجام داده بودم بهتر بود. ولی وقتی به نوعی با خدا مشورت کند و از طریق استخاره، خیر و نیکی را از خداوند درخواست نماید، استخاره هر نتیجه‌ای که داشته باشد،

[صفحه 150]

انسان آرامش پیدا می‌کند، زیرا اگر پاسخ منفی باشد، انسان می‌پذیرد و می‌گوید خواست خدا بوده و اگر پاسخ مثبت باشد با دلگرمی و اطمینان آنرا انجام می‌دهد و مطمئن است نتیجه هر چه باشد خیر و خوبی است، لذا استخاره انسان را از تشویش و نگرانی بیرون می‌آورد و در دودلی و شک در امور، راهگشای او خواهد بود.

امام سجاد (ع) در دعای استخاره می‌فرماید:

اللهم انی استخیرک بعلمک، فصل علی محمد و آله، و اقض لی بالخیره، خدایا من به دانایی و علمت (به خیر و شر) از تو خیر و نیکی درخواست می‌نمایم، پس بر محمد و آل او درود فرست و خیر و نیکی را برایم مقدر فرما.

آنگاه به پاره‌ای از فوائد استخاره در قالب دعا اشاره می‌فرماید که عبارتند از:

1- الهام خیر و نیکی به انسان، و الهمنا معرفه الاختیار، و شناسایی اختیار را به ما الهام کن.

2- شناخت آنچه خوشنودی خدا در آن است، و اجعل ذلک ذریعه الی الرضا بما قضیت لنا، و آن را وسیله‌ی خوشنودی به آنچه برای ما مقدر کرده‌ای قرار ده.

3- دوری از شک و دودلی، فازح عنا ریب الارتیاب، شک و دودلی را از ما دور کن.

سپس در فراز آخر دعا از خداوند درخواست حسن عاقبت کرده می‌فرماید: و اختم لنا بالتی هی احمد عاقبه، و اکرم مصیرا، و کار ما را به راهی که پایانش پسندیده‌تر و بازگشتش گرامی‌تر است به پایان برسان.

[صفحه 151]