کد مطلب:369383 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:147

در درخواست عفو و گذشت و رحمت و مهربانی از خدای تعالی
 عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام فی طلب العفو و الرحمه، از دعاهای امام (ع) در درخواست عفو و گذشت و رحمت و مهربانی از (خدای تعالی) است.

محتوای دعا

امام (ع) در فراز اول دعا به ما می‌آموزد که درخواستهای زیر را از خداوند داشته باشیم:

1- و اکسر شهوتی عن کل محرم، و قوای شهوانی مرا از هر کار حرام در هم شکن (هواهای نفسانی مرا مغلوب و مقهور خود گردان)

2- و ازو حرصی عن کل ماثم، و حرصم را از هر کار بد برکنار دار.

3- و امنعنی عن اذی کل مومن و مومنه و مسلم و مسلمه، و مرا از اذیت و آزار رساندن به هر مرد و زن مومن و مسلمان بازدار.

سپس از خداوند درخواست می‌کند بنده‌ای که درباره‌ی او ستمی مرتکب شده و یا حق ایشان را برده، اگر زنده است یا مرده، بیامرزد. (فاغفر له ما الم به منی)

و آنگاه می‌فرماید: و عوضنی من عفوی عنهم عفوک، و من دعائی لهم رحمتک حتی یسعد کل واحد منا بفضلک، و ینجو کل منا بمنک، و مرا از عفو و گذشتم از ایشان به عفوت، و از دعا و درخواستم (درباره آمرزش) برای آنان به رحمتت عوض (پاداش) عطا فرما، تا هر یک از ما به وسیله‌ی

[صفحه 163]

احسان تو (در دنیا و آخرت) نیکبخت شود، و هر کدام از ما به سبب نعمت (پاداش به من و آمرزش آنان، از بدبختی) رهایی یابد.

و در ادامه‌ی درخواستهای خود به ما می‌آموزد که از خدا بخواهیم:

و هب لنفسی علی ظلمها نفسی، و نفس مرا با اینکه به خود ستم کرده ببخش.

و وکل رحمتک باحتمال اصری، و رحمتت را به برداشتن بار گرانم بگمار.

و اجعلنی اسوه قد انهضته بتجاوزک عن مصارع الخاطئین، و مرا الگوی کسانی قرار بده که به گذشت خود آنها را از افتادنگاه های خطاکاران به پا داشته‌ای (نگهداری کرده‌ای).

[صفحه 164]