کد مطلب:369385 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:136

در درخواست پرده‌پوشی و حفظ و نگهداری از گناه
 عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام فی طلب الستر و الوقایه، از دعاهای امام (ع) در درخواست پرده پوشی و حفظ و نگهداری (از گناه) است.

محتوای دعا

در این دعا امام (ع) پس از درود فرستادن بر محمد (ص) و آل او به ما می‌آموزد که در جهت پوشش خطاها و عیبها و مصون ماندن از هجوم گناهان چگونه از خداوند استمداد و کمک بگیریم و می‌فرماید:

1- و لا تبرز مکتومی، و سوم را آشکار مگردان.

2- و لا تکشف مستوری، و پنهانم را هویدا مکن.

3- و لا تعلن علی عیون الملاء خبری، و پیش چشم مردم خبرم را فاش مساز (از احوال و افعال ناشایسته‌ام خلق را آگاه مکن).

4- اخف عنهم ما یکون نشره علی عارا، و آنچه نشر آن مایه‌ی سرشکستگی و ننگ و عار (من) است همه را (به کرمت) از چشم خلق پنهان دار.

5- و اطو عنهم ما یلحقنی عندک شنارا، و آنچه که نزد تو مرا رسوا می‌سازد از آنها بپوشان.

آنگاه به ما می‌آموزد که از خداوند بخواهیم چنین عاقبتی را در آخرت نصیب ما فرماید:

[صفحه 169]

1- شرف درجتی برضوانک، به رضا و خشنودی خود درجه و پایه‌ی (مقام و منزلت) مرا بلند گردان.

2- و اکمل کرامتی بغفرانک، و به آمرزش خود گرامی داشتنم را کامل نما.

3- و انظمنی فی اصحاب الیمین، و مرا در زمره‌ی اصحاب یمین درآور.

4- و وجهنی فی مسالک الامنین، و (قلبم را) در راه و طریقه آنانکه ایمن هستند متوجه گردان.

5- و اجعلنی فی فوج الفائزین، و مرا در زمره‌ی رستگاران عالم قرار ده.

6- و اعمر بی مجالس الصالحین، و زندگانیم را به همنشینی با صالحان و نیکان آباد ساز.

[صفحه 170]