کد مطلب:369388 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:150

هنگامی که ماه مبارک رمضان فرا می‌رسید
 عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام اذا دخل شهر رمضان، از دعاهای امام (ع) هنگامی که ماه مبارک رمضان فرا می‌رسید.

محتوای دعا

امام (ع) در ابتدای این دعا در حمد و ثنای الهی چنین می‌فرماید: الحمد لله الذی هدانا لحمده، و جعلنا من اهله لنکون لاحسانه من الشاکرین، و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، سپاس خدایی که ما را برای سپاسگزاری خود راهنمایی نمود، و از اهل سپاس قرار داد تا برای احسان و نیکیش از سپاسگزاران باشیم.

سپس در فراز دیگر دعا ماه مبارک رمضان را اینگونه معرفی می‌نماید:

1- شهر رمضان، ماه رمضان (رمضان نامیده شده برای آنکه یرمض الذنوب، گناهان را می‌سوزاند.)

2- شهر الصیام، ماه روزه

3- شهر الاسلام، ماه اسلام (یا به دلیل فرمانبرداری خدا در این ماه، یا به واسطه اینکه روزه‌ی آن از ویژگیهای اسلام است)

4- شهر الطهور، ماه پاکیزگی.

5- شهر التمحیص، ماه تصفیه و پاک کردن (از گناهان) یا ماه اخلاص

[صفحه 178]

6- شهر القیام، ماه قیام و ایستادن (برای عبادت و اطاعت خدا)

آنگاه در فراز دیگر دعا معیارهای روزه‌دار واقعی بودن را اینگونه بیان می‌فرماید:

اعنا علی صیامه بکف الجوارح عن معاصیک، ما را بر روزه داشتن آن به وسیله‌ی بازداشتن اندام از گناهان (و به کار بردن آنها در آنچه تو را خشنود می‌گرداند) یاری فرما.

حتی لا نضغی باسماعنا الی لغو، و لا نسرع بابصارنا الی لهو، و حتی لا نبسط ایدینا الی محظور، و لا نحطو باقدامنا الی محجور، و حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت، و لا تنطق السنتنا الا بما مثلث، تا با گوشهایمان سخن بیهوده گوش ندهیم، و با چشمهایمان به سوی بازی نشتابیم، و دستهایمان را به حرام دراز ننماییم، و با قدمهایمان به سوی آنچه منع و حرام گشته نرویم، و شکمهایمان جز از چیزهایی که حلال کرده‌ای گرد نیاورد، و زبانهایمان گویا نشود جز به آنچه تو خبر داده و بیان فرموده‌ای.

سپس در مورد نماز می‌فرماید: وقفنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمس بحدودها التی حددت، و فروضها التی فرضت، و وظائفها التی وظفت، و اوقاتها التی وقت، و ما را در آن (ماه مبارک رمضان) بر اوقات نمازهای پنجگانه با حدود و احکامش که مقرر نموده‌ای و واجباتش که واجب کرده‌ای و شروط و اوقاتش که شرط و تعیین گردانیده‌ای آگاه فرما.

و درخواستهای دیگری که امام (ع) به ما می‌آموزد که در این ماه مبارک از خداوند داشته باشیم عبارتند از:

[صفحه 179]

1- نیکی و بخشش به خویشاوندان

2- صله‌ی رحم

3- احسان و نیکی به همسایگان

4- پاک کردن اموال از مظالم و ظلم و ستم

5- زکات دادن

6- پیوند با کسانی که از ما بریده‌اند

7- رعایت عدل و انصاف

8- توبه و بازگشت به سوی خدا

و از آنجا که طاعات و عبادات و فرمانبرداری از خدا تنها مختص ماه مبارک رمضان نبوده، بلکه در همه ماهها باید در جهت خودسازی و اصلاح خود و جامعه تلاش نمود، لذا امام (ع) به منظور استمرار عبادات و طاعات ماه مبارک رمضان در ماههای دیگر سال می‌فرماید: اللهم و اجعلنا فی سائر الشهور و الایام کذلک ما عمرتنا، خدایا ما را در باقی ماهها و روزها تا زمانی که زنده داری، اینگونه (یعنی مانند حالی که در ماه مبارک رمضان داریم) قرار ده.

[صفحه 180]