کد مطلب:369393 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:150

جهت دفع کید و مکر دشمنان و بازگردانیدن سختی و شکنجه‌ی ایشان
 عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام فی دفاع کید الاعداء، و رد باسهم، از دعاهای امام (ع) در جهت دفع کید و مکر دشمنان و بازگردانیدن سختی و شکنجه‌ی ایشان است.

محتوای دعا

در روایات معصومین (ع) آمده است که دعا سپر مومن است، و سپر چنانکه می‌دانیم شخص را از حمله دشمنان در امان می‌دارد. این دعا در ضمن بیان معارف الهی و خداشناسی راههای مبارزه با دشمنان را به ما می‌آموزد. امام (ع) دعا را اینگونه آغاز می‌فرمایند:

الهی هدیتنی فلهوت، و وعظت فقسوت، و ابلیت الجمیل فعصیت، ای خدای من راهنمائیم کردی پس غافل مانده و به کار بیهوده مشغول شدم و پندم دادی پس سخت‌دل گشتم، و نعمت نیکو عطا نمودی پس نافرمانی کردم.

امام (ع) در این عبارات کوتاه به پاره‌ای نارسایی ها که موجب غلبه‌ی دشمن، و اجرا شدن نقشه‌های او می‌شود اشاره می‌فرمایند که عبارتند از:

1- غفلت و افتادن در ورطه‌ی لهو و لعب

2- عمل نکردن به سفارشات و موعظه‌های الهی

[صفحه 195]

3- استفاده‌ی صحیح نکردن از امکانات و نعمتها

و سپس با اشاره به توحید می‌فرماید:

و وسیلتی الیک التوحید، و دستاویزم به سوی تو توحید و یگانه پرستی است.

و اینکه خداوند چگونه شر دشمنی که شمشیر از نیام کشیده، و شر ستمگر فریبکار و شر حسود را دفع می‌نماید، از جمله مطالبی است که در فراز بعدی دعا عنوان شده است.

و در خاتمه، پیامبر (ص) و علی (ع) را وسیله‌ی تقرب به خدا قرار داده و به ما می‌آموزد تا اینگونه از خداوند مسئلت کنیم: اللهم فانی اتقرب الیک بالمحمدیه الرفیعه و العلویه البیضاء، و اتوجه الیک بهما...،

خدایا پس من به وسیله‌ی منزلت رفیع محمد (ص) و مقام روشن علی (ع) به سوی تو تقرب می‌جویم و به سبب آنان به درگاهت رو می‌آورم...

[صفحه 196]