کد مطلب:369396 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:163

در اصرار به درخواست از خدای تعالی
 عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام فی الالحاح علی الله تعالی، از دعاهای امام (ع) در اصرار به (درخواست از) خدای تعالی است.

محتوای دعا

امام سجاد (ع) ابتدای دعا با ستایش و مدح پروردگار جهانیان به علم و قدرت مطلق خداوند اشاره کرده می‌فرماید: یا الله الذی لا یخفی علیه شی‌ء فی الارض و لا فی السماء، و کیف یخفی علیک- یا الهی- ما انت خلقته، و کیف لا تحصی ما انت صنعته، ای خدایی که در زمین و آسمان چیزی بر او پوشیده نیست و چگونه بر تو پنهان باشد- ای خدای من- آنچه تو خود آن را آفریده‌ای، و چگونه آگاهی و احاطه (بر آن) نداشته باشی، آنچه تو خود محکم و استوار ساخته‌ای، سپس به تنزیه و تقدیس پروردگار پرداخته و در فراز بعد در مقام اقرار به عبودیت و بندگی نسبت به او می‌فرماید: آمنت بک، و صدقت رسلک، و قبلت کتابک، و کفرت بکل معبود غیرک، و برئت ممن عبد سواک، (خدایا به وحدانیت و یگانگی) تو ایمان آوردم، و پیامبرانت را تصدیق نمودم و کتابت (قرآن کریم) را پذیرفتم، و به هر معبودی جز تو کافر گشتم و از هر که جز تو را پرستیده بیزار شدم.

آنگاه به ما می‌آموزد که این درخواستها را از پیشگاه خداوند

[صفحه 201]

داشته باشیم:

1- ان تغنینی عن کل شی‌ء بعبادتک، و مرا به وسیله‌ی عبادت و بندگیت از هر چیز بی‌نیاز گردانی.

2- و ان تسلی نفسی عن الدنیا بمخافتک، و به ترس از خود، دوستی دنیا را از من زایل نمایی.

3- و ان تثنینی بالکثیر من کرامتک برحمتک، و به رحمت و مهربانیت مرا به بسیاری کرامت و بخشش خود بازگردانی.

سپس در فراز آخر دعا به پیشگاه مقدس خداوند با کمال عبودیت و بندگی و نهایت خضوع و معرفت عرض می‌کند (خدایا):

- فالیک افر، پس به سوی تو می‌گریزم.

- و منک اخاف، و از تو می‌ترسم.

- و بک استغیث، و به تو فریادخواهی می‌کنم.

- و ایاک ارجو، و تنها به تو امیدوارم.

- و لک ادعو، و تو را می‌خوانم.

- و الیک الجا، و به سوی تو پناه می‌برم.

- و بک اثق، و به تو اطمینان دارم.

- و ایاک استعین، و تنها از تو یاری می‌خواهم.

- و بک اومن، و به (وحدانیت و یگانگی) تو ایمان می‌آورم.

- و علیک اتوکل و علی جودک و کرمک اتکل، و بر تو توکل می‌کنم و بر بخشش و کرم تو اعتماد می‌نمایم. در قالب این عبارات کوتاه و عمیق به انسانها می‌آموزد که چه رابطه‌ای با خداوند داشته باشند، در واقع آن حضرت درس خداشناسی و توحید را برای همگان تشریح می‌فرماید.

[صفحه 202]