کد مطلب:369398 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:160

در درخواست از خدای تعالی جهت دور گردانیدن اندوه ها
 عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام فی استکشاف الهموم، از دعاهای امام (ع) در درخواست (از خدای تعالی) جهت دور گردانیدن اندوه ها است.

محتوای دعا

امام (ع) در آغاز دعا می‌فرماید:

یا فارج الهم و یا کاشف الغم، یا رحمن الدنیا و الاخره و رحیمهما، صل علی محمد و آل محمد.

ای بردارنده‌ی غم و دور کننده‌ی اندوه، ای بسیار بخشنده در دنیا و آخرت و بسیار مهربان در آن دو سرا، بر محمد و آل محمد درود فرست.

سپس به ما می‌آموزد که این درخواستها را از خداوند طلب کنیم:

1- اعصمنی و طهرنی، مرا نگه‌دار و پاک گردان.

2- اسالک عملا تحب به من عمل به، از تو درخواست می‌کنم عمل و کرداری را که به سبب آن هر کسی که آن را انجام دهد دوست بداری.

3- و یقینا تنفع به من استیقن به حق الیقین فی نفاذ امرک، و یقین و باوری که به وسیله‌ی آن کسی را که در جریان امر تو حقیقت یقین را به دست می‌آورد سود می‌دهی.

4- و اقبض علی الصدق نفسی، و مرا بر راستی (در قصد و گفتار و

[صفحه 205]

کردار) بمیران.

5- و اقطع من الدنیا حاجتی، و حاجت و نیازمندیم را از دنیا جدا ساز.

6- و اجعل فیما عندک رغبتی شوقا الی لقائک، و رغبت و خواسته‌ام را در آنچه نزد تو است شوق دیدار خودت قرار ده.

7- و هب لی صدق التوکل علیک، و راستی توکل و اعتماد بر خود را به من عطا فرما.

8- اسالک خوف العابدین لک، از تو می‌خواهم که به من ترس عبادت کنندگان را عطا فرمایی.

9- و عباده الخاشعین لک، (و از تو می‌خواهم) عبادت و پرستش خشوع کنندگان را به من عطا کنی.

10- اللهم اجعل رغبتی فی مسالتی مثل رغبه اولیائک فی مسائلهم، خدایا رغبت و اراده‌ی مرا در خواسته‌ام مانند رغبت دوستانت در خواسته‌هایشان قرار ده.

11- و رهبتی مثل رهبه اولیائک، و ترسم را مانند ترس دوستانت قرار ده.

12- و استعملنی فی مرضاتک عملا لا اترک معه شیئا من دینک مخافه احد من خلقک، (ای خدا) مرا در طریق رضا و خشنودی خود به عملی مشغول بدار که با انجام آن عمل، من هیچ امری از دین تو را به واسطه‌ی ترس از مخلوقت ترک نکنم.

13- و نجنی من مضلات الفتن، و مرا به وسیله‌ی رحمت و مهربانیت از فتنه‌های گمراه کننده (از راه حق) نجات و رهائی بده.

[صفحه 206]

و صلی الله علی سیدنا محمد رسول‌الله المصطفی، و علی آله الطاهرین.