کد مطلب:369399 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:219

مشخصات کتاب
 سرشناسه : مجدفقیهی محمدعلی عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با صحیفه سجادیه محمدعلی مجدفقیهی مشخصات نشر : قم : مرکز جهانی علوم اسلامی دفتربرنامه ریزی و تدوین متون درسی ، 1385.
مشخصات ظاهری : 124 ص.
شابک : 7500 ریال 964-8961-18-2:
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : Mohammad Ali Majd Faqihi. Intriduction to the Sahifah-al-Sajjadiyyah
یادداشت : کتابنامه: ص. [119] - 124؛ همچنین به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر : صحیفه سجادیه شرح موضوع : علی بن حسین ع ، امام چهارم 94 - 38ق صحیفه سجادیه -- نقد و تفسیر.
شناسه افزوده : علی بن حسین ع ، امام چهارم ، 94 - 38ق ، صحیفه سجادیه شرح شناسه افزوده : مرکز جهانی علوم اسلامی دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی رده بندی کنگره : BP267/1 /ع8ص3042277 1385
رده بندی دیویی : 297/772
شماره کتابشناسی ملی : م 84-39999