کد مطلب:369401 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:222

مقدمه
 (زبور آل محمدصلی الله علیه وآله وسلم - اخت القرآن)
آیا صحیفه سجادیه یک کتاب دعاست یا نوشته ای است که عنوان دعا به خود گرفته و رسالت دیگری دارد ؟
کسانی که با صحیفه آشنا هستند به این نظر رسیده اند که صحیفه تنها کتاب دعا نیست .
شاهد اول سند صحیفه است و برای روشن شدن مطلب به بخشی از سند آن اشاره می شود که خود بازگو کننده این معنی است که عنوان ظاهرش دعا است ولی این در حقیقت پوشش است و در ورای این پوشش مسائل مختلفی عنوان شده است .
شاهد دوم فهرستی است که مرحوم مظفر از صحیفه تهیه کرده است .
در ادامه توضیح داده می شود که صحیفه ، کتاب دعا به معنی آن چه
در ذهن بعضی تبادر می کند نیست ، بلکه کتابی است انسان ساز ، مباحثی در قالب دعا ، برای ساختن جمعی انسان آماده مبارزه . البته دعاهائی که در اسلام رسیده همه این چنین است .