کد مطلب:369403 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:232

شاهد دوم
 فهرست ابواب این کتاب است . فهرستی که آقای مظفر تهیه و آقای انصاریان آن را تلخیص کرده ، در آخرصحیفه ای که خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دمشق چاپ نموده آمده است . وی 54 دعای صحیفه را در نوزده باب آورده و زیر مجموعه هایی دارد :
اول «باب توحید» : بحث درباره خدا و صفات خدا
دوم «باب نبوت : تمام مطالبی که امام سجاد علیه السلام در رابطه بابعثت انبیاء و رسل دارد .
سوم «باب امامت : مسئله رهبری و امامت
چهارم «باب المعاد» : مقصد اصلی از خلقت انسان
پنجم «باب
الاسلام : معرفی اسلام
ششم «باب الملائکه : فرشتگان و ماموران خاص خداوند
هفتم «باب الاخلاق .
هشتم «باب الطاعات : نحوه اطاعت و عبادت خداوند
نهم «باب الذکر و الدعا» : نحوه دعا کردن و دعا خواندن وچیزنوشتن
دهم «باب السیاسه : تدبیر کشور ، شهر ، بخش ، خانه وتدبیر درکلیه امور .
یازدهم «باب الاقتصاد»
دوازدهم «باب الانسان : معرفی اینکه انسان چیست .
سیزدهم «باب الکون : اصل هستی شناسی
چهاردهم «باب الاجتماع : توجه به اجتماع و شناخت اجتماعی و نحوه تصرف در آن
پانزدهم «باب العلم : ارزش دانش
شانزدهم «باب الزمن : مسئله زمان
هفدهم «باب التاریخ : شناخت تاریخ و عبرت از آن
هجدهم «باب العسکریه : مسائل نظامی و دفاع
راستی این دعا است یا طرح حکومتی ؟ !