کد مطلب:369407 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:204

موضعگیری امام سجاد علیه السلام در دوران این حکومت ها
 سخنی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دردورانی با این خفقان ، امام چطور وظیفه رهبری خود را انجام داده و حقائق عالم اسلام را از تحریف نجات بخشیده است ؟راستی او چه راهی در پیش گرفت تا معیارهای اصیل اسلامی را در اختیار مسلمین قرار دهد که آنان در شئون زندگی اعم ازاقتصادی ، احکام و اخلاق و سایر آداب و رسوم زندگی منحرف نگردند و اعتقادات و رسوم جاهلی را بتوانند به خوبی از اسلام ناب جدا کنند ؟
برای روشن شدن این مطلب لازم است قسمتی از بحثی راکه مقام معظم رهبری مدظله در کنگره حضرت رضاعلیه السلام عنوان فرموده اند و مربوط به این مبحث است نقل شود .