کد مطلب:369419 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:264

اشاره
 صحيفه كامله فقط بخشي از ادعيه حضرت سجاد (ع) را دربردارد و ادعيه بسياري وجود دارند كه از ايشان نقل شده‌اند ولي در صحيفه سجاديه وارد نشده‌اند. لذا عده‌اي از علماء و دانشمندان را بر آن داشت كه به تهيه مستدركات صحيفه كامله اقدام نمايند و اين امر موجب شد چندين صحيفه مستقل تدوين و در اختيار جامعه قرار گيرد. متأسفانه اين كتب كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، و شايد خيلي از اهل تحقيق هم از همه‌ي آنها مطلع نباشند. در ادامه مختصرا به معرفي اين كتب مي‌پردازيم.