کد مطلب:369420 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:236

صحيفه سجاديه كامله
 همان صحيفه مشهوره است كه در نسخ موجوده داراي پنجاه و چهار دعاء مي‌باشد. لكن در «اعيان الشيعة» تعداد آن شصت و يك عدد ذكر شده است [17] كه در بعضي از نسخه‌ها هفت دعاء بعنوان ملحقات آورده شده [18] كه احتمالا مرحوم «سيد محسن امين عاملي» آنها را جزو صحيفه مي‌دانستند. البته راوي صحيفه (متوكل بن هارون) در مقدمه صحيفه مي‌گويد كه اين دعاها هفتاد و پنج باب بوده و يازده باب آن از من ساقط شده و شصت و چهار باب را حفظ كرده‌ام. [19] معلوم مي‌شود از اين كه حفظ كرده بود نيز ده دعاء از دست رفته و اكنون پنجاه و چهار دعاء باقيمانده است. وجه تسميه صحيفه كامله - آنكه از صحيفه ديگر كه نزد زيدي‌ها مي‌باشد و نصف اين صحيفه است، بيشتر و كامل‌تر است. - مجموعه‌ي كاملي از حاجات بندگان به درگاه الهي در آن وجود دارد. - هر كس آن را بخواند به كمال مطلوب خود مي‌رسد. زيرا در انشاء آن، نهايت كمال قدرت علمي و ادبي به كار رفته است. امتياز خاص صحيفه كامله يكي از امتيازات خاص اين صحيفه شريفه، داشتن سند تا پنجاه و شش هزار و صد سند مي‌باشد كه مرحوم علامه محمد تقي مجلسي بيان كرده است. [20] بالاتر آنكه مورد توجه امامان بعد از امام سجاد (ع) نيز بوده است. به طوري كه امام هادي (ع) آن را از پدرانش نقل فرمودند [21] و مهمتر آنكه حضرت آن را بر فرزندش امام باقر (ع) املاء كردند و امام صادق (ع) نيز در آنجا حضور داشتند [22] كه اين امور در غير قرآن مجيد بي‌نظير است. و نيز علامه محمد تقي مجلسي مي‌گويد در حالت مكاشفه، حضرت بقية الله الاعظم (عج) اين كتاب را به او معرفي مي‌كند و از آن زمان ايشان اقدام به نشر آن در سطح وسيع در آفاق و بخصوص در اصفهان مي‌نمايد. [23] .