کد مطلب:369422 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:246

صحيفه ثالثه
 بعد از حدود هفتاد سال از اقدام شيخ حر عاملي، عالم بزرگ ديگري به نام «فاضل افندي» صاحب كتاب «رياض العلماء» با تحقيق وسيع متوجه مي‌شود كه اين راه ناتمام است و ادعاي شيخ حر عاملي كه فرموده بود همه ادعيه باقيمانده را جمع آوري كرده است، غير قابل قبول است. [28] و براي تكميل اين امر، صحيفه ديگري بنام «الدر المنظومة المأثورة في جمع لئالي ادعيه السجاديه المشهوره» كه همان صحيفه ثالثه باشد را نوشته است. ايشان معتقد است كه هرگز نمي‌شود مدعي شد كه همه دعاها گردآوري شده است، زيرا اكثر كتب دعاء و اعمال، به خصوص از روايات قدماء أصحاب تلف شد و از بين رفته است و لكن مي‌گويد نهايت تلاش و كوشش را بكار بردم تا آنچه موجود است را بدست آورم. [29] . امتياز اين صحيفه از امتيازات اين صحيفه آن است كه هر دعائي را ذكر مي‌كند، سند و مكان دريافت آن را نيز بيان مي‌كند. برخلاف صحيفه ثانيه مذكوره كه همه دعاهاي افزوده آن مرسل است. همچنين ايشان ابتداء تمام دعاهاي «صحيفه ثانيه» را با سند مي‌آورد سپس سي و شش دعائي را كه با تحقيق خود به دست آورده است را با سند بيان مي‌كند.