کد مطلب:369423 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:248

صحيفه رابعه
 اين صحيفه از ميرزا حسين نوري صاحب مستدرك الوسائل است كه در آن هفتاد و هفت دعاء آمده است كه غير از دعاهاي موجود در صحائف گذشته مي‌باشد. ايشان نيز همه دعاها را با سند ذكر مي‌كند به جز تعدادي كه از كتب معتبره آورده است. [30] ايشان گردآوري اين صحيفه را در سال 1299 ق. به پايان رسانده است.