کد مطلب:369424 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:258

صحيفه خامسه
 پنجمين صحيفه متعلق به «سيد محسن امين عاملي» صاحب كتاب «اعيان الشيعة» مي‌باشد كه در آن صد و هشتاد و دو دعاء موجود است و حاوي صحيفه ثالثه و رابعه و دعاهاي افزوده مي‌باشد كه آن را در تاريخ 323 ق. گرد آوري نموده است.