کد مطلب:369425 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:238

صحيفه سادسه
 اين صحيفه از «شيخ محمد صالح مازندراني حائري» است و به صورت مخلوطي از دعاهاي صحيفه مذكور مي‌باشد.البته هنوز اثر چاپي آن ديده نشده است.