کد مطلب:369430 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:220

صحائف چاپ شده
 صحيفه‌هاي ثانيه و ثالثه و رابعه و خامسه هر يك جداگانه به چاپ رسيده‌اند و در بعضي از كتابخانه‌هاي بزرگ منجمله كتابخانه بزرگ اميرالمؤمنين (ع) در شهر اصفهان موجود مي‌باشند.