کد مطلب:369431 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:235

سند و اعتبار اين ادعيه
 مرحوم سيد محسن امين عاملي مي‌فرمايد: «اكثر اين دعاها از كتب معتبره و معتمده مي‌باشند و همچنين شواهدي قوي از قبيل بلاغت الفاظ و علو مضامين بر صحت انتساب آن به امام زين العابدين (ع) وجود دارد.» لكن ايشان در ادامه مي‌گويد: «بعضي از اين ادعيه به اين درجه نيستند و در نفس نسبت به آن چيزي هست همانگونه كه بر فرد ناقد و بصير روشن است ولي چون يقين بر عدم صحت نداشتم، عذري بر ترك آن نبود، پس ثبت كردم و مسئوليت آنرا بر عهده ناقلش گذاردم.» گر چه مسائل سهل است (مسئوليت‌آور نيست) زيرا حكم شرعي بر اين امر مترتب نيست و مي‌توان به اميد رجاء و ثواب آن را قرائت كرد و سپس يادآوري مي‌كند كه تعدادي از اشعار به آن حضرت منسوب است كه قابل قبول نيست زيرا فساد قطعي بخاطر الفاظ دارد. همانند شعري كه در صحيفه رابعه از خط بعضي از علماء نقل شده است. ألم تسمع بفضلك... [33] .