کد مطلب:369434 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:240

پيشنهاد
 گر چه جناب آقاي ابطحي معتقدند كه كليه دعاهاي منسوب به امام زين العابدين (ع) را در صحيفه جامعه گردآوري و ارائه نموده‌اند و مي‌فرمايند در طول مدت چهارده سال تحقيق دعاي ديگري نيافتيم كه به اين مجموعه اضافه كنيم، لكن همانطور كه گفته شد، صحيفه سادسه از مرحوم ملا صالح مازندراني حائري مخطوطه مي‌باشد و هنوز اثر چاپي آن ديده نشده است و اثري هم از صحيفه سابعه، گردآوري شده توسط بيرجندي، در دست نيست. همچنين اگر سخن جناب عمادزاده در معرفي سه صحيفه ديگر صحيح باشد، احتمال قوي دارد كه هنوز همه دعاهاي امام سجاد (ع) در يك مجموعه كامل تنظيم نشده باشد. لذا احتياج به تفحص بيشتر براي دست‌يابي به بقيه آن ادعيه وجود دارد.