کد مطلب:369508 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:275

مشخصات کتاب
 سرشناسه : علی‌بن حسین(ع)، امام چهارم، ق‌۹۴ - ۳۸

عنوان قراردادی : [صحیفه سجادیه (فارسی - عربی)]

عنوان و نام پدیدآور : صحیفه سجادیه/ [علی‌بن حسین(ع)]؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی

مشخصات نشر : تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، واحد احیای هنرهای اسلامی، ۱۳۷۲.

مشخصات ظاهری : ص ۳۸۰

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

عنوان دیگر : صحیفه سجادیه (فارسی - عربی)

موضوع : دعاها

شناسه افزوده : آیتی، عبدالمحمد، مترجم، - ۱۳۰۵

شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش. واحد احیای هنرهای اسلامی

رده بندی کنگره : BP۲۶۷/۱/ع‌۸ص‌۳۰۴۱ ۱۳۷۲

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۷۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۲-۴۵۸