کد مطلب:369518 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:270

نیایش دهم [1]
 (2) ای خداوند، اگر مشیت تو بر آن قرار گیرد و ما را عفو کنی، از فضل توست و اگر مشیت تو بر آن قرار گیرد و ما را عقوبت کنی، از عدل توست. بر ما منت بنه و عفو خود نصیب ما کن و به بخشایش خویش از عذابت نجات بخش، که ما را طاقت آن نیست که به عدل خود با ما رفتار کنی و اگر بخشایش تو نباشد، هیچ یک از ما را نجات نباشد.

(3) ای بی‌نیاز بی‌نیازان، اینک ما بندگان تو در دست توایم، و من محتاج‌ترین محتاجان به درگاه تو هستم. به گشایشی که در کار ما دهی بینوایی ما جبران کن و ما را از درگه خود مران که نومید گردیم. و هرگاه چنین شود، آن را که به امید نیکبختی روی به سوی تو نهاده بدبخت ساخته‌ای و آن را که از فضل تو بخشایش طلبیده محروم داشته‌ای. در این حالت، ما راندگان درگاه توبه که روی آوریم و از در تو به کجا رویم؟ (4) ای خداوند، تو منزهی. ما همان بیچارگان هستیم که اجابتشان واجب داشته‌ای و همان بدحالان که وعده بهروزیشان داده‌ای.

(5) شبیه‌ترین چیزها به خواست و اراده تو و سزاوارترین کارها در عرصه عزّ و جلال تو، رحمت آوردن تو بر کسی است که از تو رحمت طلبد و فریاد رسیدن تو کسی را که از تو فریاد خواهد. پس بر زاری ما به درگاهت، رحمت آوری. و چون خویشتن بر آستان تو افکنده‌ایم بی‌نیازمان فرما.

______________________________

[1] دعای آن حضرت است در التجا به خدای تعالی.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:74

(1) ای خداوند، چون بر معصیت تو از پی شیطان رفتیم شیطان بر ما شماتت کرد. پس درود بفرست بر محمد و خاندانش و اکنون که شیطان را به خاطر فرمانبرداری تو واگذاشته‌ایم و از او دل برکنده‌ایم و به سوی تو آمده‌ایم، هرگز مباد که او را بر ما مجال شماتت باشد.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:76

(1)