کد مطلب:369548 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:186

نیایش سی و هشتم [1]
 (2) بار خدایا، از درگاه تو پوزش می‌طلبم: اگر در محضر من بر ستمدیده‌ای ستمی رفته و من به یاری او بر نخاسته باشم، اگر کسی در حق من نیکیی کرده و من سپاسش نگفته باشم، اگر خطا کاری از من عذری خواسته و من عذرش نپذیرفته باشم، اگر بینوایی از من چیزی طلبیده و من بر او ایثار نکرده باشم، اگر مؤمنی را بر من حقی بوده و من به تمامی ادایش نکرده باشم، اگر بر عیب مؤمنی آگاه شده‌ام و آن را نپوشیده باشم، اگر با گناهی رویاروی شده‌ام و از آن دوری نگزیده باشم.

(3) ای خدای من، از این خطاها و همانند این خطاها، همراه با پشیمانی، از تو عذر می‌خواهم. تا چون بار دیگر چنان خطاهایی پیش آید، مرا واعظی باشد.

(4) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و پشیمانی مرا در آن لغزشها که مرتکب شده‌ام و عزم مرا بر ترک گناهانی که بر من روی می‌آورند، توبه من قرار ده، توبه‌ای که دوستی تو را سبب شود. ای خدایی که توبه‌کنندگان را دوست می‌داری.

______________________________

[1] دعای آن حضرت است در پوزش خواستن از تقصیر در ادای حقوق مردم.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:237

(1)