کد مطلب:369558 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:200

نیایش چهل و هشتم [1]
 (2) بار خدایا، امروز روزی مبارک است و خجسته و مسلمانان در اقطار

______________________________

[1] دعای آن حضرت است در روز عید قربان و روز جمعه.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:342

زمین تو گردهم آمده‌اند. برخی سائلان آمرزش تواند، برخی طالبان نعمت تو، جمعی با دلی پر شوق و امید و جمعی ترسان و لرزان و تو در نیازمندیشان می‌نگری. پس، از تو می‌خواهم به جود و کرمت و آسان بودن خواهش من در نزد تو که بر محمد و خاندان او درود فرستی.

(1) ای خداوند ما، ای پروردگار ما، از آن توست پادشاهی و خاصّ توست حمد و سپاس. هیچ خدایی جز تو نیست. تویی خداوند بردبار کریم مهربان بخشنده صاحب جلالت و اکرام. تویی آفریدگار آسمان‌ها و زمین. از تو می‌خواهم که هر گاه میان بندگان مؤمن خود خیری یا عافیتی یا برکتی یا هدایتی تقسیم کنی، یا توفیق طاعتشان نصیب فرمایی، یا برایشان منّت نهی و به عملی نیک به سوی خود هدایتشان کنی، یا درجات و مراتبشان در نزد خود بر افرازی یا خیری از خیرات دنیا و آخرت ارزانیشان می‌داری، در حظّ و نصیب من از آن بیفزایی.

(2) بار خدایا، از آن توست پادشاهی و خاص توست حمد و سپاس. هیچ خدایی جز تو نیست. از تو می‌خواهم که بر محمد بنده خود و رسول خود و حبیب خود و برگزیده خود از میان آفریدگانت و بر خاندان محمد، آن نیکان و پاکان و برگزیدگان، درود فرستی، درودی که جز تو کسی را یارای شمار کردنش نباشد، و ما را در گروه بندگان صالح و مؤمنت که در این روز تو را می‌خوانند در آوری- ای پروردگار جهانیان- و ما و ایشان را بیامرزی، که تو بر هر کار توانایی.

(3) بار خدایا، حاجت به تو آورده‌ام و امروز بار فقر و فاقه و مسکنت خویش بر دوش کشیده بر درگاه تو فرود آمده‌ام، در حالی که اعتمادم به آمرزش و رحمت تو بیشتر از اعتمادم به عمل خویش است، زیرا عرصه مغفرت و رحمت تو پهناورتر از گناهان من است. پس بر محمد و آل او درود بفرست و روا گردان هر نیازی که مراست، که تو بر آن

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:343

توانایی و این بس بر تو آسان است و من فقیر درگاه توام و تو از من بی‌نیازی، زیرا هر خیر که دیده‌ام تنها از تو دیده‌ام و هر حادثه بد که از من دور شده تنها تو دور کرده‌ای و در امور این جهانی و آن جهانی جز به تو امید ندارم.

(1) ای خداوند، هر کس ساز سفر کند و مهیا شود و کمر بندد و آهنگ کند که به امید صلات و عطایا و به چنگ آوردن مال و منال به درگاه مخلوقی رود، ای مولای من، من ساز سفر می‌کنم و مهیا می‌شوم و کمر می‌بندم، و آهنگ می‌کنم به سوی تو، به امید عفو تو، به امید صلات و عطایای تو و به طلب بخشش و احسان تو.

(2) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و امروز مرا از امیدم نومید مکن، ای خداوندی که شوخ چشمی سائلان تو را از عطا باز نمی‌دارد و از عطایت نمی‌کاهد، که من به اتکای عمل صالح خود به نزد تو نیامده‌ام و به شفاعت هیچ مخلوقی، جز شفاعت محمد و اهل بیت او- علیه و علیهم سلامک- امید نبسته‌ام. ای خداوند، به درگاه تو آمده‌ام در حالی که به جرم خود و ستمی که در حق خود روا داشته‌ام اقرار می‌کنم. آمده‌ام در حالی که به عفو عظیم تو امید بسته‌ام که بدان خطاکاران را می‌بخشایی. هر چند که آنان مدتی دراز سرگرم گناه و تباهکاری بوده‌اند، باز هم رحمت و مغفرت خویش از آنان دریغ نمی‌داری.

(3) ای خداوندی که دریای رحمتت پهناور است و عرصه عفو و بخشایشت عظیم است، ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، ای خدای بخشنده، ای خدای بخشنده، بر محمد و خاندانش درود بفرست و رحمت خود نصیب من کن و به فضل خود بر من مهربان باش و آمرزش خویش بهره من ساز.

(4) بار خدایا، این جایگاه، جای خلفای تو و برگزیدگان توست. ولی

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:344

جایگاه رفیع امینان تو را که آنان را بدان اختصاص داده‌ای دیگران بربودند. و این تقدیر توست و فرمان تو مغلوب نمی‌شود و از تدبیر محتومت، به هر گونه که بخواهی و هر جا که بخواهی، کس را یارای تجاوز نیست و تو به هر کاری که کنی داناتری و در آفرینش و اراده خود متهم نیستی. پس برگزیدگان و خلفای تو مغلوب و مقهور شدند و حقّشان از کف بشد. اکنون می‌نگرند که احکامت دگرگون شده و کتابت به یک سو افتاده و فرایض تو نه به روش تو به جای آورده می‌شود و سنتهای پیامبرت متروک مانده است.

(1) بار خدایا، لعنت کن دشمنان ایشان را از اولین و آخرین، و لعنت کن هر کس را که به اعمال آنان رضا می‌دهد و لعنت کن اتباع و پیروان ایشان را.

(2) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست، که تویی خداوند ستوده صاحب مجد و عظمت. و آن سان که به اصفیای خود إبراهیم و آل إبراهیم درود فرستادی، برکات و تحیّات خویش بر محمد و آل محمد ارزانی دار. و در گشایش و آسایش و یاری کردن و تسلط بخشیدن و تأییدشان تعجیل فرما.

(3) بار خدایا، مرا از کسانی قرار ده که تو را به یکتایی می‌پرستند و به تو ایمان آورده‌اند و پیامبرت را تصدیق کرده‌اند و امامان را به پیشوایی پذیرفته‌اند امامانی که اطاعتشان را فریضه ساخته‌ای و ایمان به تو و تصدیق به رسول تو به دست ایشان اجرا می‌شود. آمین رب العالمین.

(4) ای خداوند، غضب تو را جز حلم تو فرو نمی‌نشاند و سخط تو را جز عفو تو باز نمی‌گرداند و در برابر عقاب تو جز رحمتت پناهگاهی نیست.

و مرا جز تضرع به درگاه تو و زاری در برابر تو هیچ چیز از عذابت نمی‌رهاند. پس بر محمد و آل محمد درود بفرست و ای خدای من، بدان قدرت که تو راست و مردگان را بدان حیات می‌بخشی و بلاد مرده را

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:345

زنده می‌کنی، در کار من گشایشی پدید آور.

(1) ای خدای من، مرا به اندوه هلاک مکن تا دعایم را اجابت کنی و آگاهم سازی که دعایم را اجابت کرده‌ای، و تا زنده‌ام طعم عافیت را به من بچشان و مرا دشمنکام مگردان و خصم مرا بر گردن من سوار مکن و بر من مسلطش منمای.

(2) بار خدایا، اگر توام بر فرازی، چه کسی را یاراست که به پستم آورد و اگر به پستم آوری، چه کسی را توان بر افراختن من باشد. اگر گرامیم داری، چه کسی خوارم تواند ساخت و اگر خوارم داری، چه کسی گرامیم تواند داشت. اگر عذابم کنی چه کسی بر من رحمت آورد و اگر هلاکم کنی، چه کسی به دفاع از بنده‌ات در برابر تو یارای ایستادنش باشد، یا تو را از کار او پرسد. دانسته‌ام که در حکم ستم روا نداری و در انتقام شتاب نکنی. زیرا کسی در کاری شتاب کند که می‌ترسد از کفش برود و کسی ستم کند که ضعیف و ناتوان باشد. و تو ای خدای من، بس برتر از این‌هایی، برتریی بس عظیم.

(3) بار خدایا، بر محمد و آل محمد درود بفرست و مرا هدف تیر بلا مگردان و آماج خشم و سخط خود مساز. مهلتم ده و از اندوهم برهان و از لغزشها و خطاهایم در گذر و به بلایی پس از بلای دیگر مبتلا مکن، که تو خود ناتوانی مرا و بیچارگی مرا و تضرع و زاری مرا به درگاه خود، می‌بینی.

(4) بار خدایا، امروز از خشم تو به تو پناه می‌جویم، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا پناه ده.

(5) امروز از سخط تو به زینهار تو می‌آیم، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا زینهار ده.

(6) از تو خواهم که مرا از عذاب خود در امان داری، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا امان ده.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:346

(1) از تو خواهم که راهنمای من باشی، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا راه نمای.

(2) از تو خواهم که یاور من باشی، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا یاری کن.

(3) از تو خواهم که بر من رحمت آوری، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و بر من رحمت آور.

(4) از تو خواهم که مرا کفایت کنی، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا کفایت کن.

(5) از تو خواهم که مرا روزی دهی، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا روزی ده.

(6) از خواهم که مرا مدد فرمایی، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا مدد فرمای.

(7) از تو خواهم که گناهان گذشته مرا بیامرزی، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا بیامرز.

(8) از تو خواهم که مرا از گناه مصون داری، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا از گناه مصون دار، که اگر مشیّت تو باشد، هرگز به کاری که تواش نپسندی باز نگردم.

(9) ای پروردگار من، پروردگار من، ای خدای مهربان، ای خدای بخشنده، ای صاحب جلالت و بزرگواری، بر محمد و خاندان او درود بفرست و همه آنچه را از تو خواسته‌ام و از تو طلبیده‌ام و برای آن روی به تو آورده‌ام اجابت کن. آن را برای من بخواه و مقدّر کن و حکم کن و روا دار. و خیر مرا قرار ده در آنچه از خواسته‌هایم بر می‌آوری و مرا در آن برکت ده و بدان بر من تفضل نمای و در آنچه مرا عطا می‌کنی نیکبختم

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:347

گردان (1) و برای من در فضل و احسان خود بیفزای، که تو توانگر و بخشاینده‌ای، و آن را به خیر و نعمت آخرتم بپیوند، یا ارحم الراحمین. [2]

______________________________

[2] پس از پایان دعا هر چه در نظر داری از خدا بخواه و هزار بار صلوات بفرست که آن حضرت علیه السلام خود این چنین می‌کرده است.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:352

(1)