کد مطلب:369564 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:170

نیایش پنجاه و چهارم [1]
 (2) ای از میان برنده غمها و ای زداینده اندوهان. ای بخشاینده در دنیا و آخرت و ای رحمت آورنده بر بندگان خود هم در این سرای و هم در آن سرای. بر محمد و خاندان او درود بفرست و غمم از جان بردار و اندوهم از دل بزدای.

(3) ای خدای یگانه، ای خدای یکتا، ای خدایی که در نیازمندیها به تو پناه آورند، ای خداوندی که نزاده‌ای و زاده نشده‌ای و تو را همسر و همتایی نیست. مرا از گناهان نگه‌دار و پاکیزه‌ام گردان و بلیه از من دور نمای [2].

(4) بار خدایا، چونان کسی که نیازمندی‌اش به غایت رسیده و نیرویش به ضعف گراییده و گناهانش افزون شده، چونان کسی که حاجت خویش را فریاد رسی نمی‌یابد و ناتوانی‌اش را نیرو بخشنده‌ای و گناهانش را آمرزنده‌ای جز تو نیست، از تو می‌خواهم ای صاحب جلالت و اکرام که مرا به کاری واداری که هر کس چنان کند، محبوب تو شود و حق الیقینی عطا کنی که هر کس در طریق مشیت تو بدان مقام فرا رود، به پاداشی نیکو رسد.

(5) بار خدایا، بر محمد و خاندان او درود بفرست و مرا بر صدق و راستی بمیران و نیاز من از دنیا ببر و رغبت مرا به آنچه در نزد توست شوق لقای خود قرار ده و مرا روزی ساز توکل به تو را از سر صدق.

______________________________

[1] دعای آن حضرت است به هنگام درخواست از میان بردن غم و اندوه.

[2] در اینجا آیة الکرسی و معوّذتین و قل هو الله احد را بخوان.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:378

(1) بار خدایا، از تو می‌خواهم سرنوشت نیکی را که در گذشته برای من رقم زده شده، و به تو پناه می‌آورم از سرنوشت بدی که برای من رقم زده شده. از تو می‌خواهم خوف و خشیت عابدان را به من ارزانی داری و عبادت خاشعان را و یقین متوکلان را و توکل مؤمنان را.

(2) بار خدایا، مرا برانگیز که بدان رغبت از تو چیزی خواهم که اولیای تو از تو می‌خواهند، و از تو چنان ترسم که اولیای تو از تو می‌ترسند. مرا در راه رضای خود چنان به کار دار که چیزی از وظایف دینی تو را از بیم هیچ یک از آفریدگانت فرو نگذارم. بار خدایا، این حاجت من است، پس رغبت مرا برای رسیدن به آن عظیم گردان و عذر من در این درخواست بپذیر و حجت مرا در آن بر زبانم نه و جسمم را در آن عافیت عطا کن.

(3) بار خدایا، هر کس که اعتماد و امیدی به جز تو داشته باشد، اعتماد و امید من در تمام احوال به توست. پس مقدر ساز برای من هر چه را که پایانی بهتر دارد، و مرا از فتنه‌های گمراه کننده وارهان، به رحمت خود ای مهربانترین مهربانان.

(4) و صلی اللّه علی سیدنا محمد رسول الله المصطفی و علی آله الطاهرین.