کد مطلب:369624 شنبه 30 بهمن 1395 آمار بازدید:259

مشخصات کتاب
 شماره کتابشناسی ملی : ع 5239 سرشناسه : علی بن الحسین ع ، امام چهارم 38 - ق 94 عنوان و نام پدیدآور : ترجمه صحیفه سجادیه نسخه خطی]حضرت امام زین العابدین ع کاتب حسین بن محمد شیرازی آغاز ، انجام ، انجامه : : معرفی کتاب نسخه ای کامل و مترجم (غیر از ملحقات از صحیفه با ترجمه تحت اللفظی و متوسط است بخش ملحقات تا پایان دعای "مما یخاف و یحذره را شامل می شود مشخصات ظاهری : 188 برگ 10 سطر، اندازه سطور 145x65، قطع 255x125 یادداشت مشخصات ظاهری : نوع کاغذ: فرنگی نخودی خط: نسخ کتابت جلی خوش نستعلیق کتابت خوش رقاع متوسط
تزئینات جلد: سوخت دوروی پوست اناری با نقوش ترنج و سرترنج اندرون تیماج یشمی تزئینات متن سرلوح و کتیبه مذهب مرصع به شیوه مکتب خراسان دو صفحه افتتاح تماما حاشیه مذهب مرصع با نقوش و طرحهای اسلیمی خطوط ترجمه بقلم نستعلیق با شنگرف و عناوین بقلم رقاع محرر زرین تحریر شده اند، مابقی صفحات مجدول داخلی زرین مشکی و لاجوردی حواشی اوراق نسخه نسخه در حاشیه تصحیح شده است مهرها و تملک و غیره یادداشت ولادت فرزند بنام های ملک محمد، مورخ 1214ق سکینه 1218ق محمدجعفر، 1221ق علی محمد، 1225ق احمد، 1225ق و محمدحسن فرزند محمدسلیم 1228ق در ظهر صفحه آخر نسخه عنوانهای دیگر : صحیفه سجادیه موضوع : دعاها شناسه افزوده : شیرازی حسین بن محمد، کاتب شماره بازیابی : خ 239.106-10 دسترسی و محل الکترونیکی : http://dl.nlai.ir/UI/aad3c932-0bc9-4de0-8eb7-cd4c835db3d6/Catalogue.aspx