کد مطلب:369638 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:228

پی نوشتها
 1 . اشاره است به این آیه : «لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون (سوره 21/آیه 23)
. 2 ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا (سوره 25/آیه 44)