کد مطلب:369657 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:337

نیایش هفتم
 . دعای آن حضرت است به هنگامی که برای او مهمی پیش می آمد یا حادثه ای رخ می داد و به هنگام اندوه .
ای خداوندی که گره کارهای فرو بسته به تو گشوده می شود وسختیها به تو آسان می گردد ، ای خداوندی که از تو خواهند رهایی ازتنگناها را و یافتن آسودگی را به قدرت تو دشواری خوارمایه گردد و به لطف تو اسباب کارها ساخته آید . قضا به قدرت تو جاری است و هر چیزی بر وفق اراده تو پدید آمده است : به مشیت تو فرمانبر است و به گفتارآمرانه اش نیاز نیست ، به اراده تو بازداشتنی است و به گفتاربازدارنده اش نیاز نیست .
تویی آن که در مهمات بخوانند و در سختیها به او پناه جویند . هیچ بلایی از سرما نرود جز آنکه تواش برانی و هیچ اندوهی از دل ما رخت نبندد مگر آنکه تواش از میان برداری .
ای پروردگار من ، بر من محنتی رسیده که بار گرانش مرا از پای در آورده است و به رنجی در افتاده ام که بر خود هموار نتوانم کرد . توخود به قدرت خویش آن محنت و رنج بر من وارد آورده ای و به سوی من روانه داشته ای . آنچه
را تو وارد آورده ای کس بازگرداندن نتواند وآنچه را تو روانه داشته ای کس دفع نتواند و آن در را که تو بسته ای کس گشادن نتواند و آن در را که تو گشاده ای کس بستن نتواند . چون کسی را به رنج افکنی کس راحتش نرساند و چون کسی را خوار داری کس عزیز نگرداند . پس درود بفرست بر محمد و خاندانش . ای پروردگارمن ، به فضل خویش در آسایش بر من بگشای و به قدرت خویش سطوت اندوه را بر من بشکن و در آنچه زبان شکایت گشوده ام به رحمت نظر کن و مرا حلاوت استجابت در هر چه خواسته ام بچشان و ازنزد خویش رحمتی و گشایشی خوشگوار بر من ارزانی دار و راه رهایی در پیش پای من بگشای . چنان مکن که به سبب اندوه از انجام دادن فرایض و مستحبات تو بازمانم ، که من ای پروردگار ، در برابر این محنت که بر من وارد آمده بی طاقتم و پیمانه شکیباییم از آن اندوه که نصیب من گردیده اینک لبریز است . تنها تویی که توانی آن اندوه را ازمیان برداری و آن بلا را که بدان گرفتار آمده ام دفع کنی . پس مرا از بندبلا وارهان اگر چه شایسته آن نباشم . یا ذا العرش العظیم .