کد مطلب:369663 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:215

نیایش نهم
 . دعای آن حضرت است در اشتیاق به طلب مغفرت از خدای جل جلاله .
خداوندا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و ما را به توبه ای که پسند می داری راه بر و از اصرار بر گناه که ناپسند می داری دور فرمای .
خداوندا ، چون میان دو نقصان ، یکی در دین و یکی
در دنیا ، قرارگرفتیم ، نقصان را در آن قرار ده که زود گذر است و توبه را در آن قرار ده که بقایش بیشتر است . و چون آهنگ دو کار کردیم که یکی تو را خشنودمی سازد و دیگری تو را به خشم می آورد ، ما را بدان سوی که سبب خشنودی توست روانه دار و عزم ما را در آنچه سبب خشم توست سست نمای . و در آن هنگام نفسهای ما را به اختیار خود وامگذار ، که نفسهای ما اگر توفیق خویش رفیق آنها نگردانی راه باطل گزینند و نفس آدمی را به بدی فرمان دهد مگر آنکه تو رحمت آوری . (1)بار خدایا ، ما را از ناتوانی آفریده ای و بنیان ما بر سستی نهاده ای واز آبی پست و بی ارج صورت بسته ای . ما را هیچ جنبشی نیست مگر به توانی که تو ارزانی داری و نیرویی نیست مگر به مددی که تو رسانی .
پس به توفیق خود یاریمان بخش و به راه راست خویش ارشاد فرمای ودیده دل ما را از آنچه خلاف دوستی توست کور گردان و چنان کن که نافرمانی را در هیچ یک از اعضای ما راه نباشد .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندانش و رازهای دلهای ما را وجنبشهای اندامهای ما را و نگاههای دیدگان ما را و سخن زبانهای ما راچنان گردان که موجب ثواب تو باشد ، تا حسنه ای که سزاوار پاداش نیک توست از دست نشود وسیله ای که موجب کیفر بد توست بر جای نماند .