کد مطلب:369664 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:180

پی نوشتها
 1 . اشاره است به آیه «ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی . » (سوره 12/آیه 53)