کد مطلب:369707 پنج شنبه 5 اسفند 1395 آمار بازدید:157

پی نوشتها
 توضیح آنکه«عافیت»معنی وسیع تری
از تندرستی دارد . و آن عبارت است از سلامت ازبیماری و مکروهات در بدن و باطن و دین و دنیا و آخرت .