کد مطلب:369730 پنج شنبه 5 اسفند 1395 آمار بازدید:149

نیایش سی ام
 . دعای آن حضرت است در یاری خواستن بر ادای وام .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا عافیت بخش ازوامی که بدان
چهره ام دژم شود و خاطرم پریشان گردد و فکرم پراکنده ماند و تلاش من در ادای آن به دراز کشد .
خداوندا ، به تو پناه می آورم از اندوه وامداری و اندیشه آن ودلمشغولی برای آن و بی خوابی کشیدن در غم آن . پس درود بفرست برمحمد و خاندانش و مرا از وام در پناه خوددار . ای پروردگار من ، از توزنهار می خواهم از ذلت وامداری در این جهان و از تبعات و عواقب آن پس از مرگ . پس درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا در امان خودگیر ، یا به مالی سرشار یا به کفافی ناگسستنی .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا از اسراف وزیاده روی دور دار و به بخشش همراه با میانه روی از کجروی بازدار و به من بیاموز آن روش نیکو را که هزینه ام از درآمد بیش نبود و به لطف خویش از تبذیر نگه دار و روزی من از حلال روان گردان و انفاقهای مرابه راههای خیر متوجه ساز و از من بستان آن مال که مرا مغرور سازد یا به ستمگری اندازد یا به طغیانم کشاند .
ای خداوند ، محبوب من گردان همنشینی با درویشان را و یاری ام ده که بر مصاحبت آنان شکیبا باشم . هر چه از متاع این جهانی از من گرفته ای ، در خزاین باقی خود برای من اندوخته گردان . و آنچه را ازخواسته دنیوی نصیب من ساخته ای و در این جهان به من عطا کرده ای وسیله ای ساز برای رسیدن من به آستان عز خود و پیوستن من به مقام قرب خود و دست یافتن من به بهشت جاوید خود . انک ذو الفضل العظیم و
انت الجواد الکریم .