کد مطلب:369754 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:156

نیایش سی و هشتم
 . دعای آن حضرت است در پوزش خواستن از تقصیر در ادای حقوق مردم .
بار خدایا ، از درگاه تو پوزش می طلبم : اگر در محضر من بر ستمدیده ای ستمی رفته و من به یاری او بر نخاسته باشم ، اگر کسی در حق من نیکیی کرده و من سپاسش نگفته باشم ، اگر خطا کاری از من عذری خواسته و من عذرش نپذیرفته باشم ، اگر بینوایی از من چیزی طلبیده و من بر او ایثار نکرده باشم ، اگر مؤمنی را بر من حقی بوده و من به تمامی ادایش نکرده باشم ، اگر بر عیب مؤمنی آگاه شده ام و آن رانپوشیده باشم ، اگر با گناهی رویاروی شده ام و از آن دوری نگزیده باشم .
ای خدای من ، از این
خطاها و همانند این خطاها ، همراه باپشیمانی ، از تو عذر می خواهم . تا چون بار دیگر چنان خطاهایی پیش آید ، مرا واعظی باشد .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و پشیمانی مرا در آن لغزشها که مرتکب شده ام و عزم مرا بر ترک گناهانی که بر من روی می آورند ، توبه من قرار ده ، توبه ای که دوستی تو را سبب شود . ای خدایی که توبه کنندگان را دوست می داری .