کد مطلب:369816 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:230

چكيده‌
 از منابع مهم در بررسي و استنباط عناصر نظام تربيتي اسلام، دعاهاي مأثور از پيشوايان دين، به ويژه، دعاهاي گران سنگ امام سجاد (ع) است. در اين نوشتار اهداف، مباني، اصول و روش‌هاي تربيتي در صحيفه سجاديه مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا به بررسي و تعريف مفاهيمي چون «نظام تربيتي» «اهداف»، «مباني»، «اصول» و «روش‌هاي تربيت» پرداخته و ارتباط بين اين مفاهيم را روشن ساخته‌ايم. با توجه به ارتباط منطقي بين اين عناصر، به استنباط نظريه‌هاي راهنماي عمل از ديدگاه صحيفه پرداخته و مقاله را با بررسي سه هدف، سه مبنا، سه اصل و دوازده روش تربيتي سامان بخشيده‌ايم. واژه‌هاي كليدي: 1- صحيفه سجاديه 2- نظام تربيت 3- اهداف تربيت 4- مباني تربيت 5- اصول تربيت