کد مطلب:369819 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:211

نظام تربيتي‌
 منظور از نظام تربيتي مجموعه‌اي از مفاهيم و انديشه‌هاي سازمان يافته درباره‌ي تربيت است كه از نوعي همبستگي دروني برخوردارند و به طور اساسي و پايه‌اي بيانگر چگونگي تربيتند. اين مفاهيم عبارتند از: مباني، اهداف، اصول و روش‌ها كه به عناصر اساسي تعليم و تربيت معروفند.